Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIV/265/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów. Numer: XXXIV/265/2012

Uchwała nr XXXIV/264/2012 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie. Numer: XXXIV/264/2012

Uchwała nr XXXIV/263/2012 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2013 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2013 rok. Numer: XXXIV/263/2012

Uchwała nr XXXIV/262/2012 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2013 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2013 rok Numer: XXXIV/262/2012 Status aktu:

Uchwała nr XXXIV/261/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2013 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2013 rok. Numer: XXXIV/261/2012 Status aktu:

Uchwała nr XXXIV/260/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022. Numer: XXXIV/260/2012 S

Uchwała nr XXXIV/259/2012 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2012 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2012 rok. Numer: XXXIV/259/2012 Status aktu:

Uchwała nr XXXIV/258/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok. Numer: XXXIV/258/2012 Status aktu:

Uchwała nr XXXIII/257/2012 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zelów na lata 2013 - 2015.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zelów na lata 2013 - 2015. Numer:

Uchwała nr XXXIII/256/2012 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Numer: XXXIII/256/2012