Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/189/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zelów mienia Województwa Łódzkiego ( dot. działki nr 43/2).

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zelów mienia Województwa Łódzkiego ( dot. działki nr 43/2) Numer: XXVII

Uchwała nr XXVIII/188/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zelów mienia Województwa Łódzkiego( dot. działki nr 71/4).

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Zelów mienia Województwa Łódzkiego( dot. działki nr 71/4). Numer: XXVII

Uchwała nr XXVIII/187/2004 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów oraz ustalenia cen i bonifikat stosowanych przy sprzedaży.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów oraz ustalenia cen i bonifikat stosowanych przy sprzedaży. Numer:

Uchwała nr XXVIII/186/2004 w sprawie porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych w Zelowie dotyczącego zasad wynagradzania pracowników.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie porozumienia z Zakładem Usług Komunalnych w Zelowie dotyczącego zasad wynagradzania pracowników. Numer: XXVIII/186/2004

Uchwała nr XXVIII/185/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Numer: XXVIII/185/2004

Uchwała nr XXVIII/184/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów. Numer: XXVIII/184/2004 Status ak

Uchwała nr XXVIII/183/2004 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczeg&oac

Uchwała nr XXVIII/181/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XXVIII/181/2004

Uchwała nr XXVIII/182/2004 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2004 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2004 r. Numer: XXVIII/182/2004 Status ak

Uchwała nr XXVII/180/2004 w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do prowadzenia negocjacji.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do prowadzenia negocjacji. Numer: XXVII/180/2004