Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/203/2008 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2008 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2008 rok. Numer: XXVI/203/2008 Status ak

Uchwała nr XXVI/204/2008 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2009 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2009 rok. Numer: XXVI/204/2008 Status ak

Uchwała nr XXVI/206/2008 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu. Numer: XXVI/206/2008 Stat

Uchwała-Akt nr XXVI/208/2008 likwidacji Filii Bibliotecznej w Walewicach.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała-Akt likwidacji Filii Bibliotecznej w Walewicach. Numer: XXVI/208/2008 Status aktu:

Uchwała nr XXVI/205/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bełchatowskiemu. Numer: XXVI/205/2008 Sta

Uchwała nr XXVI/207/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż

Uchwała nr XXV/201/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zelów. Numer: XXV/201/2008

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy pomiędzy Gminą Zelów a organizacjami pozarządowymi w 2009 roku. Numer: XXV/199/2008

Uchwała nr XXV/202/2008 w sprawie określenia zasad zbycia przez Gminę Zelów udziałów w spółkach prawa handlowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia zasad zbycia przez Gminę Zelów udziałów w spółkach prawa handlowego. Numer: XXV/202/2008

Uchwała nr XXV/200/2008 w sprawie wystąpienia o zmianę określenia rodzaju miejscowości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wystąpienia o zmianę określenia rodzaju miejscowości. Numer: XXV/200/2008 Status