Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XXX/306/2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego – Stadionu Miejskiego w Zelowie, ul. Piotrkowska 51

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5086 w dniu 5 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr XXX/303/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2018

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4894 w dniu 24 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXX/302/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4893 w dniu 24 listopada 2017 r.