Uchwały Rady Miejskiej w Zelowie (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/373/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie rozpatrzenia skargi. Numer: XLIII/373/2013 Status aktu:

Uchwała nr XLIII/372/2013 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Zelowie na 2014 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Numer: XLIII/372/2013 Status aktu:

Uchwała nr XLIII/371/2013 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2014 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zelowie na 2014 rok. Numer: XLIII/371/2013 Statu

Uchwała nr XLIII/370/2013 w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia. Numer: XLIII/3

Uchwała nr XLIII/369/2013 w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do zawarcia umowy w formie ugody pozasądowej z Zarządem Województwa Łódzkiego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie upoważnienia Burmistrza Zelowa do zawarcia umowy w formie ugody pozasądowej z Zarządem Województwa Łódzkiego. Numer: XLIII/36

Uchwała nr XLIII/368/2013 w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów. Numer: XLIII/368/2013

Uchwała nr XLIII/367/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Numer:

Uchwała nr XLIII/366/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Numer: XLIII/366/2013 Sta

Uchwała nr XLIII/365/2013 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2013 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2013 rok. Numer: XLIII/365/2013 Status aktu:

Uchwała nr XLIII/364/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022. Numer: XLIII/364/2013 Statu