Zamówienia publiczne (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizację budynku świetlicy oraz pomieszczeń wewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie:

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2004-08-16 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Modernizację budynku świetlicy oraz pomieszczeń wewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie:

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2004-08-16 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2.800.000 zł

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2004-08-05 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej przy Gimnazjum w Łobudzicach

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2004-07-29 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert...

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2004-07-14 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie...