Zamówienia publiczne (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizację budynku świetlicy oraz pomieszczeń wewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie:

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł

Modernizację budynku świetlicy oraz pomieszczeń wewnątrz budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie:

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości 2.800.000 zł

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej przy Gimnazjum w Łobudzicach

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł

Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: