Zamówienia publiczne (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł

Znak sprawy: Fn Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-10-25 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: I Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Przetarg nieograniczony na zakup oleju opałowego lekkiego klasy "EKOTERM PLUS" oraz wszelkich niezbędnych czynności związanych z transportem i napełnianiem zbiorników.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-09-30 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba zadań...

Zakup i dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-09-30 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Przebudowa podłóg w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie wraz z przebudową chodnika łączącego bramę wejściową z budynkiem szkoły.

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-09-26 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej...

Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej przy Gimnazjum w Łobudzicach.

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-08-29 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: Czy dopuszczono...

Dostawa sprzętu, oprogramowania i wyposażenia informatycznego oraz wykonanie prac instalacyjnych na potrzeby realizacji projektu "Budowa sieci informatycznej w ramach programu Wieś aktywna

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2005-08-01 Przedmiot zamówienia: informatyka - oprogramowanie i systemy komputerowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej...

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 60 000,00 zł sześćdziesiąt tysięcy złotych Termin składania ofert: 2005-07-07 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200, budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 315, budowa sieci wodociągowej z rur PEHD fi 160, odtwarzanie pasów drogowych ulic Wesoła, Cegielniana, Cmentarna

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 35 000,00 zł trzydzieści pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2005-06-14 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie...

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.223.000,00 zł na okres do 20.12.2009 roku

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2005-06-13 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: I Czy dopuszczono składanie...