Zamówienia publiczne (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 700.000 zł

Znak sprawy: Fn Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi

Zakup i dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Przebudowa podłóg w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie wraz z przebudową chodnika łączącego bramę wejściową z budynkiem szkoły.

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowl

Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej przy Gimnazjum w Łobudzicach.

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowl

Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej...

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 60 000,0

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.223.000,00 zł na okres do 20.12.2009 roku

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 15 000,00 zł