Zamówienia publiczne (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2016 i 2017 roku.

Znak sprawy: ZPI.271.43.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Remont drogi gminnej na odcinku Łobudzice - Sromutka zgodnie z załączoną dokumentacją

Znak sprawy: ZPI.271.37.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2015/2016

Znak sprawy: ZPI.271.36.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Remont drogi gminnej na odcinku Bujny Szlacheckie – Kociszew

Znak sprawy: ZPI.271.33.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów.

Znak sprawy: ZPI.271.32.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w Zelowie.

Znak sprawy: ZPI.271.31.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Zelów w roku szkolnym 2015/ 2016

Znak sprawy: ZPI.271.30.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Mauryców

Znak sprawy: ZPI.271.28.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.25.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: