Zamówienia publiczne (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Zelów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Znak sprawy: OG Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2009-04-22 Przedmiot zamówienia: usługi ubezpieczeniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 66510000-8 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie...

Zorganizowanie i obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gromadzonych w ogólnodostępnych punktach na terenie Gminy Zelów.

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2009-01-12 Przedmiot zamówienia: usługi porządkowe (sprzątanie) CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.50.00.00-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Utrzymywanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych na terenie gminy Zelów.

Znak sprawy: GK Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2009-01-12 Przedmiot zamówienia: usługi porządkowe (sprzątanie) CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.50.00.00-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...