Zamówienia publiczne (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH GMINNYCH PRZY UŻYCIU EMULSJI MODYFIKOWANYCH I GRYSÓW BAZALTOWYCH W GMINIE ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.41.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Wysokość wadi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Zelów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

Znak sprawy: ZPI.271.42.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w mieście i gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.40.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Budowa otwartych stref aktywności (OSA) w mieście i gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.36.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2018/2019

Znak sprawy: ZPI.271.35.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.33.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ZPI.271.31.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie – II etap

Znak sprawy: ZPI.271.25.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: