Zamówienia publiczne (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Patyki.

Znak sprawy: ZPI.271.29.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2011-08-04 Przedmiot zamówienia: tereny zielone CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.11.27.20-8. Które...

"Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów"

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Znak sprawy: ZPI.271.10.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 400 000,00 zł czterysta tysięcy złotych Termin składania ofert: 2011-06-02 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu...

Konserwacja rowów odbierających wody z dróg na terenie Gminy Zelów.

Znak sprawy: ZPI.271.17.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-05-23 Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.11.21.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012 w Zelowie, w zakresie zakończenia robót rozpoczętych w roku 2010.

Znak sprawy: ZPI.271.16.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 20 000,00 zł dwadzieścia tysięcy złotych Termin składania ofert: 2011-05-17 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.21.22.21-1. Które...

Budowa wodociągu we wsiach Grabostów i Kolonia Grabostów.

Znak sprawy: ZPI.271.12.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-05-16 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.11.10-9,...

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku/hotelu dla bezdomnych zwierząt.

Znak sprawy: ZPI.271.13.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-04-27 Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE CPV Przedmiotu Zamówienia: 93.38.00.00-0 Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy dopuszczono...

Dostawa kamienia i wbudowanie tłucznia na drogi wewnętrzne i gminne na terenie Gminy Zelów w 2011 r.

Znak sprawy: ZPI.271.11.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-04-26 Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE CPV Przedmiotu Zamówienia: 44.11.31.40-8, 60.18.10.00-0, 45.23.31.42-6. Które postępowanie...

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku/hotelu dla bezdomnych zwierząt.

Znak sprawy: ZPI.271.6.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-04-18 Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE CPV Przedmiotu Zamówienia: 98.38.00.00-1, 85.20.00.00-1. Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Utrzymanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów.

Znak sprawy: ZPI-2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-03-22 Przedmiot zamówienia: usługi pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.50.00.00-2, 90.50.00.00-8. Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kociszewie.

Znak sprawy: 271.2.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2011-03-21 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.23.24.21-9. Które postępowanie w tej...