Zamówienia publiczne (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym Patyki.

Znak sprawy: ZPI.271.29.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

"Rozbudowa systemów wodno- kanalizacyjnych w Zelowie i Łobudzicach w gminie Zelów"

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Znak sprawy: ZPI.271.10.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Konserwacja rowów odbierających wody z dróg na terenie Gminy Zelów.

Znak sprawy: ZPI.271.17.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Budowa wodociągu we wsiach Grabostów i Kolonia Grabostów.

Znak sprawy: ZPI.271.12.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku/hotelu dla bezdomnych zwierząt.

Znak sprawy: ZPI.271.13.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Dostawa kamienia i wbudowanie tłucznia na drogi wewnętrzne i gminne na terenie Gminy Zelów w 2011 r.

Znak sprawy: ZPI.271.11.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku/hotelu dla bezdomnych zwierząt.

Znak sprawy: ZPI.271.6.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: u

Utrzymanie i obsługa gminnego punktu zbiórki odpadów.

Znak sprawy: ZPI-2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Kociszewie.

Znak sprawy: 271.2.2011 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: robot