Zamówienia publiczne (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Zelowa w latach 2011 - 2012.

Znak sprawy: 363755-2010 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 7 000,00 zł siedem tysięcy złotych Termin składania ofert: 2010-12-28 Przedmiot zamówienia: tereny zielone CPV Przedmiotu Zamówienia: 77.31.00.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz kursów w związku z realizacją Projektu pod nazwą Szansa na pracę - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zelowie

Znak sprawy: OPS/0704/4/2010 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 4 500,00 zł cztery tysiące pięćset złotych Termin składania ofert: 2010-03-30 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...