Zamówienia publiczne (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: zso/zp/1/2008 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2008-12-23 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: pierwsze Czy dopuszczono składanie...

Wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu targowiska Miejskiego w Zelowie Etap I- zadanie I o długości 187,5 m.

Znak sprawy: GN. 6070-32 /2008 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2008-12-17 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.23.24.40-8. Które postępowanie...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja gminnej bezprzewodowej sieci dostępowej do Internetu.

Znak sprawy: RS 341-1/08 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 2 000,00 zł dwa tysiące złotych Termin składania ofert: 2008-12-04 Przedmiot zamówienia: sieci komputerowe, okablowanie CPV Przedmiotu Zamówienia: 32.41.21.10-8, 32.41.80.00-6, 32.42.80.00-9 Które...

Obsługa bankowa budżetu Gminy Zelów

Znak sprawy: FN Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2008-10-14 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2008-07-07 Przedmiot zamówienia: art. biurowe (w tym papiernicze) CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.406.000 PLN

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2008-06-30 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: Czy dopuszczono składanie...

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2008-06-02 Przedmiot zamówienia: motoryzacja CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zelowie

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 50 000,00 zł pięćdziesiąt tysięcy złotych Termin składania ofert: 2008-02-25 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie...