Zamówienia publiczne (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa oleju opałowego

Znak sprawy: zso/zp/1/2008 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: do

Wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu targowiska Miejskiego w Zelowie Etap I- zadanie I o długości 187,5 m.

Znak sprawy: GN. 6070-32 /2008 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania oraz modernizacja gminnej bezprzewodowej sieci dostępowej do Internetu.

Znak sprawy: RS 341-1/08 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dost

Obsługa bankowa budżetu Gminy Zelów

Znak sprawy: FN Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3.406.000 PLN

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 15 000,00 zł

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych

rozbudowa i przebudowa budynku administracyjno - biurowego wraz z instalacjami wewnętrznymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Zelowie

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 50 000,00 z