Zamówienia publiczne (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2007-11-26 Przedmiot zamówienia: motoryzacja CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach, gmina Zelów

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 10 000,00 zł dziesięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2007-11-08 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w...

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu osobowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2002 r. spełniającego warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, do którego wymagania i parametry techniczne zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Znak sprawy: Og.341-2/2007 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2007-03-23 Przedmiot zamówienia: motoryzacja CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy dopuszczono składanie ofert...

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na zakup używanego samochodu osobowego.

Znak sprawy: Og. 341-1/07 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2007-02-23 Przedmiot zamówienia: motoryzacja CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert...