Zamówienia publiczne (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 3 Czy dopuszczono składanie ofert...

zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: trzecie Czy dopuszczono składanie...

zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 29221410-1 Które postępowanie w tej sprawie: 3 Czy dopuszczono składanie...

Utwardzenie części targowiska miejskiego przy ul. Poznańskiej w Zelowie wraz z instalacjami wod-kan.

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-12-06 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert...

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-11-27 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy dopuszczono składanie ofert...

Przetarg unieważniono

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-11-27 Przedmiot zamówienia: art. biurowe (w tym papiernicze) CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: Czy dopuszczono składanie...

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie.

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-11-16 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Zelów.

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-10-31 Przedmiot zamówienia: odśnieżanie CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych ulic Wschodnia, Wolności, Krótka w Zelowie.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 90 000,00 zł dziewięćdziesiąt tysięcy złotych Termin składania ofert: 2006-10-30 Przedmiot zamówienia: art. biurowe (w tym papiernicze) CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy...

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie, przy ul. Żeromskiego 21.

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2006-10-03 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...