Zamówienia publiczne (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Utwardzenie części targowiska miejskiego przy ul. Poznańskiej w Zelowie wraz z instalacjami wod-kan.

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł zło

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SPZOZ w Zelowie

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Przetarg unieważniono

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Zakup i montaż dźwigu osobowego dla SP ZOZ w Zelowie.

Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006/2007 na terenie miasta i gminy Zelów.

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem pasów drogowych ulic Wschodnia, Wolności, Krótka w Zelowie.

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 90 000,0

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego w Zelowie, przy ul. Żeromskiego 21.

Tryb zamówienia: Przetarg ograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł zło