Zamówienia publiczne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.67.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2014-12-04 Przedmiot zamówienia: INNE - NIE WYMIENIONE CPV Przedmiotu Zamówienia: 98380000-0, 85200000-1 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów w latach 2015-2016.

Znak sprawy: ZPI.271.60.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 30 000,00 zł trzydzieści tysięcy złotych Termin składania ofert: 2014-12-03 Przedmiot zamówienia: usługi pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000; 90520000 Które...

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2016r.

Znak sprawy: ZPI.271.66.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2014-12-03 Przedmiot zamówienia: energetyka CPV Przedmiotu Zamówienia: 09000000-3, 09300000-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Remont drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.63.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2014-11-10 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1 Które...

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów w 2014/2015 r.

Znak sprawy: ZPI.271.62.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2014-10-31 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.23.31.42-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.61.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2014-10-27 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: 45453000-7;...

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach.

Znak sprawy: ZPI.271.58.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2014-10-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7;...

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2014/2015.

Znak sprawy: ZPI.271.59.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 4 000,00 zł cztery tysiące złotych Termin składania ofert: 2014-10-10 Przedmiot zamówienia: odśnieżanie CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.20.00-0, 90.11.30.00-4 Które...

Modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.50.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2014-09-17 Przedmiot zamówienia: budownictwo - pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1,...

Remont drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.49.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2014-09-16 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.00-1 Które...