Zamówienia publiczne (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.67.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów w latach 2015-2016.

Znak sprawy: ZPI.271.60.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i obiektów Zamawiającego w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2016r.

Znak sprawy: ZPI.271.66.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Remont drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.63.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Zmiana konstrukcji dachu budynku SP ZOZ w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.61.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pożdżenicach.

Znak sprawy: ZPI.271.58.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2014/2015.

Znak sprawy: ZPI.271.59.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Modernizacja parku na Placu Dąbrowskiego w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.50.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Remont drogi gminnej – ul. Płocka w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.49.2014 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: