Zamówienia publiczne (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 7000000 zł /słownie: siedem milionów złotych.

Znak sprawy: ZPI.271.24.2012 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 15 000,00 zł piętnaście tysięcy złotych Termin składania ofert: 2012-07-18 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRAC - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Znak sprawy: OPS.3811 - 1/12 Tryb zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2012-03-21 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 80.50.00.00-5 Które postępowanie w tej...

Organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach projektu SZANSA NA PRAC - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Znak sprawy: OPS.3811 - 1/12 Tryb zamówienia: Negocjacje z ogłoszeniem Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2012-03-21 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 80.50.00.00-5 Które postępowanie w tej...