Zamówienia publiczne (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5.200.000,00 zł /słownie: pięć milionów dwieście tysięcy złotych/.

Znak sprawy: ZPI.271.19.2013 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 5 000,00 zł pięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2013-06-27 Przedmiot zamówienia: usługi finansowe CPV Przedmiotu Zamówienia: Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

"Równanie i profilowanie dróg za pomocą samojezdnej równiarki drogowej na terenie Gminy Zelów w 2013 roku"

Znak sprawy: ZPI.271.18.2013 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2013-05-22 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.23.31.42-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 41 uczestników Projektu "Szansa na pracę" - aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Znak sprawy: OPS.3811-1/2013 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 2 000,00 zł dwa tysiące złotych Termin składania ofert: 2013-04-26 Przedmiot zamówienia: usługi szkoleniowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 80.50.00.00-9 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów w 2013r.

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Znak sprawy: Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 9 000,00 zł dziewięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2013-02-07 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 44.11.31.40-8,...