Prawo miejscowe (2002)

Wybierz rok

Uchwała Rady Miejskiej nr IV/30/2002 w Zelowie w sprawie Statutu Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie Statutu Gminy Zelów Numer: IV/30/2002 Status akt

Uchwała Rady Miejskiej nr III/24/2002 w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. Numer: III/24/2002

Uchwała Rady Miejskiej nr III/25/2002 w Zelowie w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór na 2003 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór na 2003 rok. Numer:

Uchwała Rady Miejskiej nr III/26/2002 w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości. Numer:

Uchwała Rady Miejskiej nr III/27/2002 w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Numer: III/27/

Uchwała Rady Miejskiej nr III/28/2002 w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny. Numer: III/28/200

Uchwała Rady Miejskiej nr II/8/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na 2003 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na 2003 rok. Numer:

Uchwała Rady Miejskiej nr II/9/2002 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. Numer: II/9/2002

Uchwała Rady Miejskiej nr II/10/2002 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalenia oraz terminu płatności i zarządzania poboru podatku w drodze inkasa wraz z określeniem inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalenia oraz terminu płatności i zarządzania poboru podatku w drodze inkasa wraz z określeniem inkasentów i wysokości wynagrodzeni

Uchwała Rady Miejskiej nr II/11/2002 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór w 2003 r. .

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór w 2003 r. . Numer: