Prawo miejscowe (2012)

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIV/260/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2022. Numer: XXXIV/260/2012 S

Uchwała nr XXXIV/261/2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2013 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2013 rok. Numer: XXXIV/261/2012 Status aktu:

Uchwała nr XXXIV/264/2012 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie. Numer: XXXIV/264/2012

Uchwała nr XXXIV/265/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów. Numer: XXXIV/265/2012

Uchwała nr XXXIII/248/2012 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości Numer:

Uchwała nr XXXIII/254/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.

Uchwała nr XXXII/236/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Numer: XXXII/236/2012 Status aktu:

Uchwała nr XXXII/237/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XXXII/237/2012

Uchwała nr XXXII/238/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zelów. Numer: XXXII/238/201

Uchwała nr XXXII/239/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zelów. Numer: XXXII/239/2012