Prawo miejscowe (2005)

Wybierz rok

Uchwała nr XL/254/2005 w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów"

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zelów" Numer: XL/254/2005

Uchwała nr XL/255/2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Numer: XL/255/2005 S

Uchwała nr XL/257/2005 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zelowie Numer: XL/257/2005

Uchwała nr XXXIX/244/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Numer: XXXI

Uchwała nr XXXIX/245/2005 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Numer: XXXIX/245/2005 Status aktu:

Uchwała nr XXXIX/246/2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. Numer: XXXIX/246/2005

Uchwała nr XXXIX/247/2005 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór. Numer: XXXIX/247/2005

Uchwała nr XXXIX/248/2005 w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Numer: XXXIX/248/2005 Status aktu:

Uchwała nr XXXIX/250/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczeg&oac

Uchwała nr XXXIX/253/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu. Numer: XXXIX/25