Prawo miejscowe (2013)

Wybierz rok

Uchwała nr XLIII/367/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zelów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Numer:

Uchwała nr XLIII/368/2013 w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów. Numer: XLIII/368/2013

Uchwała nr XLII/348/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Numer: XLII/348/2013 Status aktu:

Uchwała nr XLII/349/2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Numer: XLII/349/2013 Status aktu:

Uchwała nr XLII/350/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XLII/350/2013

Uchwała nr XLII/351/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok. Numer: XLII/351/2013

Uchwała nr XLII/352/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2011 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 9 listopada 2011 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/126/2011 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 9 listopada 2011 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XLII/353/2013 w sprawie zmiany uchwały XXXIX/322/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały XXXIX/322/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 18 lipca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr XLII/360/2013 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zelów przedszkoli publicznych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zelów przedszkoli publicznych Numer: XLII/360/2013

Uchwała nr XLII/361/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału Gminy Zelów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie podziału Gminy Zelów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.