Prawo miejscowe (2017)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Łobudzicach

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 3991 w dniu 20 września 2017 r.