Prawo miejscowe (2015)

Wybierz rok

Uchwała nr XIII/120/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości Numer: XIII/120/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i...

Uchwała nr XIII/123/2015 w sprawie nadania nazw ulicom w obrębach Grębociny i Kolonia Łobudzice

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie nadania nazw ulicom w obrębach Grębociny i Kolonia Łobudzice Numer: XIII/123/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i budownictwo nieruchomosci Realizacja...

Uchwała nr XIII/116/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 Numer: XIII/116/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu) Realizacja...

Uchwała nr XIII/117/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2016 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2016 rok Numer: XIII/117/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki samorządu) Realizacja zadań...

Uchwała nr XIII/118/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmiany uchwały Nr VI/26/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku dotyczącej poboru w drodze inkasa podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso Numer: XIII/118/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data...

Uchwała nr XIII/119/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr VI/27/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Numer: XIII/119/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data...

Uchwała nr XIII/121/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Numer: XIII/121/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki...

Uchwała nr XIII/122/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Numer: XIII/122/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki...

Uchwała nr XIII/126/2015 w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Pożdżenicach

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Pożdżenicach Numer: XIII/126/2015 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2015-12-29 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka komunalna, przestrzenna i...

Uchwała nr X/82/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków Numer: X/82/2015 Status...