Prawo miejscowe (2011)

Wybierz rok

Uchwała nr XXI/146/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 rok Numer: XXI/146/2011 Status aktu:

Uchwała nr XXI/147/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2012 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2012 rok Numer: XXI/147/2011 Status aktu:

Uchwała nr XXI/152/2011 zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałe w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach Numer: XXI/152/2011

Uchwała nr XXI/153/2011 zmieniająca uchwałe w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałe w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz ustalenia warunków i sposobu ich przyznawania Numer:

Uchwała nr XX/135/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości Numer: XX/135/2011

Uchwała nr XX/134/2011 w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń ingfrastruktury technicznej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek wybudowania urządzeń ingfrastruktury technicznej Numer:

Uchwała nr XX/136/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Numer: XX/136/2011

Uchwała nr XX/137/2011 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Numer: XX/137/2011

Uchwała nr XIX/124/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XIX/124/2011

Uchwała nr XIX/125/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok. Numer: XIX/125/2011