Prawo miejscowe (2003)

Wybierz rok

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/111/2003 w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XVI/111/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-12-15 Data wejścia w życie: 2004-01-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych...

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/112/2003 w Zelowie w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalenia oraz terminu płatności i zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa wraz z określeniem inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalenia oraz terminu płatności i zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa wraz z określeniem inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Numer: XVI/112/2003 Status...

Uchwała Rady Miejskiej nr XVI/113/2003 w Zelowie w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. Numer: XVI/113/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-12-15 Data wejścia w życie: 2004-01-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa...

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/99/2003 w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na 2004 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na 2004 rok Numer: XV/99/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-11-27 Data wejścia...

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/100/2003 w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości. Numer: XV/100/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-11-27 Data wejścia w życie: 2004-01-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała Rady Miejskiej nr XV/104/2003 w Zelowie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul.Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul.Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu. Numer: XV/104/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-11-27 Data wejścia w życie: 2004-01-01 Czy przepis prawa...

UCHWAŁA NR XII/84/2003 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 29 wrzeķnia 2003 r. w sprawie nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie nadania imienia Parkowi Miejskiemu w Zelowie. Numer: XII/84/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-09-29 Data wejścia w życie: 2003-12-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Kultura...

Uchwałą NR XI/79/2003 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Numer: XI/79/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-09-12 Data wejścia w życie: 2003-10-21 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Transport...

Uchwała Rady Miejskiej nr IX/73/2003 w Zelowie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Zelów. Numer: IX/73/2003 Status aktu: Uchwalony...

Uchwała nr VII/46/2003 w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zelów na lata 2003 - 2007.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zelów na lata 2003 - 2007. Numer: VII/46/2003 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2003-04-03 Data wejścia w życie: 2003-05-28 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa...