Prawo miejscowe (2014)

Wybierz rok

Uchwała nr V/20/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2026 Numer: V/20/2014 Status

Uchwała nr V/21/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2015 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2015 rok Numer: V/21/2014 Status aktu:

Uchwała nr IV/9/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Numer:

Uchwała nr IV/12/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów w obrębie Kolonia Kociszew, miejscowości Kolonia Kociszew, Gmina Zelów

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów w obrębie Kolonia Kociszew, miejscowości Kolonia Kociszew, Gmina Zelów Tytuł ak

Uchwała nr IV/14/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzyst

Uchwała nr L/433/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok Numer: L/433/2014

Uchwała Nr L/432/2014 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Numer: L/432/2014 Status aktu:

Uchwała Nr L/435/2014 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 października 2014 r.w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie wstępnego określenia lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zelów Numer: L/435/2014

Uchwała Nr L/441/2014 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 23 października 2014 r zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Zelowie Numer: L/441/2014