Prawo miejscowe (2009)

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVII/276/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso Numer: XXXVI

Uchwała nr XXXVII/277/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości Numer: XXXVII/277/2009

Uchwała nr XXXVII/278/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny Numer: XXXVII/278/2009

Uchwała nr XXXVII/279/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny Numer: XXXVII/279/2009

Uchwała nr XXXVII/281/2009 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej Numer: XXXVII/281/2009 Status ak

Uchwała nr XXXV/271/2009 w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Pawłowa

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Pawłowa Numer: XXXV/271/2009 Status aktu:

Uchwała nr XXXIV/261/2009 w sprawie zmiany niektórych uchwał

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany niektórych uchwał Numer: XXXIV/261/2009 Status aktu:

Uchwała nr XXXIV/262/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Zelów dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Zelów dotacji dla niepublicznych przedszkoli Numer: XXXIV/262

Uchwała nr XXXII/254/2009 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zelów na lata 2009-2013"

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Zelów na lata 2009-2013" Numer: XXXII/254/2009

Uchwała nr XXXII/255/2009 w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Numer: