Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

Uchwał nr IV/10/10 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwałą w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso Numer: IV/10/10 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-12-22 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr LIII/369/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych Numer: LIII/369/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-10-28 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr LIV/383/2010 zmieniająca uchwałe w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów Numer: LIV/383/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-11-12 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka...

Uchwała nr LIV/384/2010 w sprawie zmiany uchwały uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały uchwały dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Numer: LIV/384/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-11-12 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Gospodarka...

Uchwała nr LIII/378/2010 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Tytuł aktu prawnego - pełny: w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Numer: LIII/378/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-10-28 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr LIII/369/2010 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych Numer: LIII/369/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-10-28 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr LIII/374/2010 w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie Numer: LIII/374/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-10-28 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna Realizacja zadań publicznych...

Uchwała nr LII/355/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso Numer: LII/355/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-09-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse...

Uchwała nr LII/363/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności...

Uchwała nr LII/364/2010 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw społecznych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw społecznych. Numer: LII/364/2010 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2010-09-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych...