Prawo miejscowe (2006)

Wybierz rok

Uchwała nr III/18/2006 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2007 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2007 rok Numer: III/18/2006 Status aktu:

Uchwała nr III/20/2006 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe

Uchwała nr III/21/2006 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy Numer: III/21/2006 Status

Uchwała nr III/22/2006 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy Numer: III/22/2006 Status

Uchwała nr III/23/2006 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wzorów formularzy Numer: III/23/2006 Status

Uchwała nr III/24/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Numer: III/24/2006 Status aktu:

Uchwała nr III/24/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Tytuł aktu prawnego - skrócony: w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego Numer: III/24/2006 Status aktu:

Uchwała nr II/10/2006 w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny Numer: II/10/2006

Uchwała nr II/4/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i uatslenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i uatslenia wynagrodzenia za inkaso Numer: II/4/

Uchwała nr II/5/2006 w sprawie obniżenia śrdeniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2007 rok

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie obniżenia śrdeniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2007 rok Numer: II/5/2006