Prawo miejscowe (2008)

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/204/2008 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2009 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2009 rok. Numer: XXVI/204/2008 Status ak

Uchwała nr XXVI/207/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż

Uchwała-Akt nr XXVI/208/2008 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Walewicach.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała-Akt likwidacji Filii Bibliotecznej w Walewicach. Numer: XXVI/208/2008 Status aktu:

Uchwała nr XXV/198/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wyłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczeg&oac

Uchwała nr XXIV/190/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 r. Numer: XXIV/190/2008

Uchwała nr XXIV/192/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Numer:

Uchwała nr XXIV/193/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów Numer: XXIV/193/2008

Uchwała nr XXIII/177/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso Numer: XXIII

Uchwała nr XXIII/178/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych Numer: XXIII/178/2008

Uchwała nr XXIII/179/2008 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie Numer: XXIII/179/2008