Prawo miejscowe (2008)

Wybierz rok

Uchwała nr XXVI/204/2008 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2009 rok.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2009 rok. Numer: XXVI/204/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-12-30 Data wejścia w życie: 2008-12-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody...

Uchwała nr XXVI/207/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Zelów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Numer: XXVI/207/2008 Status...

Uchwała-Akt nr XXVI/208/2008 w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Walewicach.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała-Akt likwidacji Filii Bibliotecznej w Walewicach. Numer: XXVI/208/2008 Status aktu: Uchwalony - oczekujący Data podjęcia: 2008-12-30 Data wejścia w życie: 2008-12-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): nie dotyczy Realizacja zadań publicznych...

Uchwała nr XXV/198/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wyłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wyłacania...

Uchwała nr XXIV/190/2008 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 r. Numer: XXIV/190/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-11-13 Data wejścia w życie: 2009-01-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych...

Uchwała nr XXIV/192/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Numer: XXIV/192/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-11-13 Data wejścia w życie: 2008-12-18 Czy przepis...

Uchwała nr XXIV/193/2008 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zelów Numer: XXIV/193/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-11-13 Data wejścia w życie: 2008-12-18 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych...

Uchwała nr XXIII/177/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso Numer: XXIII/177/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-10-23 Data wejścia w życie: 2009-01-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr XXIII/178/2008 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych Numer: XXIII/178/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-10-23 Data wejścia w życie: 2009-01-01 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse...

Uchwała nr XXIII/179/2008 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie Numer: XXIII/179/2008 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2008-10-23 Data wejścia w życie: 2008-12-03 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja...