Prawo miejscowe (2016)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5797 w dniu 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5604 w dniu 16 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5603 w dniu 16 grudnia 2016 roku

Uchwały Nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2017 rok

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 600 w dniu 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XX/194/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5038 w dniu 28 listopada 2016 r.