Prawo miejscowe (2004)

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/181/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XXVIII/181/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-12-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki...

Uchwała nr XXVIII/183/2004 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania...

Uchwała nr XXVIII/184/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Zelów. Numer: XXVIII/184/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-12-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Administracja publiczna Realizacja zadań publicznych (Podgrupa...

Uchwała nr XXVIII/185/2004 w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie. Numer: XXVIII/185/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-12-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Pomoc społeczna, bezrobocie i ubezpieczenia...

Uchwała nr XXVIII/187/2004 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów oraz ustalenia cen i bonifikat stosowanych przy sprzedaży.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie ustalenia zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zelów oraz ustalenia cen i bonifikat stosowanych przy sprzedaży. Numer: XXVIII/187/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-12-30 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr XXVII/179/2004 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór. Numer: XXVII/179/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-12-07 Data wejścia w życie: 2004-12-07 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr XXVI/167/2004 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych. Numer: XXVI/167/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-11-09 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Pomoc...

Uchwała nr XXVI/159/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,zastosowania zwolnień oraz określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Numer: XXVI/159/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-11-09 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja...

Uchwała nr XXVI/160/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Numer: XXVI/160/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-11-09 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody i wydatki...

Uchwała nr XXVI/161/2004 w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru i wynagrodzenia za pobór. Numer: XXVI/161/2004 Status aktu: Uchwalony - obowiązujący Data podjęcia: 2004-11-09 Czy przepis prawa miejscowego?: TAK Realizacja zadań publicznych (Grupa zadań): Finanse i budżet (dochody...