Prawo miejscowe (2007)

Wybierz rok

uchwała nr XII/93/2007 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu. Numer: XII/93/2

uchwała nr XI/76/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Numer: XI/7

uchwała nr XI/77/2007 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 r.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 r. Numer: XI/77/2007

uchwała nr XI/78/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Numer: XI/78/2007

uchwała nr XI/81/2007 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Numer: XI/81/2007

uchwała nr XI/82/2007 w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Zelowie Numer: XI/82/2007 Status aktu:

uchwała nr XI/83/2007 w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zelowie Numer: XI/83/2007

Uchwała nr X/72/2007 w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów Numer: X/72/2007

Uchwała nr X/73/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Gminy Zelów im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów Gminy Zelów im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów Numer:

uchwała nr IX/58/2007 w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy, numeru i siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: uchwała w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia granicy, numeru i siedziby obwodowej komisji wyborczej. Numer: IX/58/2007