Prawo miejscowe (2019)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r.z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2221 w dniu 8 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XII/133/2019 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie opłaty targowej z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 6599 w dniu 6 grudnia 2019 roku