Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Rady Miejskiej nr II/16/2002 w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny. Numer: II/16/2002

Uchwała Rady Miejskiej nr II/17/2002 w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny. Numer: II/17/2

Uchwała Rady Miejskiej nr II/18/2002 w Zelowie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Rady Miejskiej w Zelowie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia lokalizacji tymczasowego targowiska przy ul. Żeromskiego w Zelowie i jego regulaminu. Numer:

Uchwała nr XXVII/186/96 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw. Numer: XXVII/186/96 Status aktu:

Uchwała nr XVII/102/95 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Tytuł aktu prawnego - skrócony: Uchwała Nr XVII/102/95 Rady Miejskiej w Zelowie w dniu 28 września 1995 r. Numer: XVII/102/95 Stat