Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Utrzymanie czystości i porządku oraz konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Zelów w 2016 i 2017 roku.

Znak sprawy: ZPI.271.43.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 4 000,00 zł cztery tysiące złotych Termin składania ofert: 2015-12-30 Przedmiot zamówienia: tereny zielone CPV Przedmiotu Zamówienia: 90600000-3; 90610000-6; 77310000-6; 77312100-1; 77313000-7;...

Remont drogi gminnej na odcinku Łobudzice - Sromutka zgodnie z załączoną dokumentacją

Znak sprawy: ZPI.271.37.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 6 000,00 zł sześć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2015-10-28 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45233140-2; 45233200-1 Które...

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2015/2016

Znak sprawy: ZPI.271.36.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 6 000,00 zł sześć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2015-10-16 Przedmiot zamówienia: odśnieżanie CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.61.20.00-0; 9011300-4 Które...

Remont drogi gminnej na odcinku Bujny Szlacheckie – Kociszew

Znak sprawy: ZPI.271.33.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 10 000,00 zł dziesięć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2015-09-29 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7, 45233140-2, 45233200-1 Które...

Naprawa poprzez dostawę wraz z wbudowaniem kruszyw na drogi gminne na terenie Gminy Zelów.

Znak sprawy: ZPI.271.32.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2015-08-31 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 44 11 31 40-8, 14210000-6, 45 23 31 42-6 Które...

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w Zelowie.

Znak sprawy: ZPI.271.31.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2015-08-21 Przedmiot zamówienia: paliwa CPV Przedmiotu Zamówienia: 09135100-5 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie...

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Zelów w roku szkolnym 2015/ 2016

Znak sprawy: ZPI.271.30.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2015-08-05 Przedmiot zamówienia: usługi transportowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 60.11.20.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Rozbudowa wodociągu w miejscowości Mauryców

Znak sprawy: ZPI.271.28.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 6 000,00 zł sześć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2015-07-21 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45233140-2;...

Rozbiórka trzech budynków i wiaty zlokalizowanych na terenie ZSO w Zelowie wraz z remontem fragmentu wodociągu zasilającego budynek główny Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Znak sprawy: ZPI.271.26.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 6 000,00 zł sześć tysięcy złotych Termin składania ofert: 2015-07-01 Przedmiot zamówienia: budownictwo - remonty budynków i obiektów CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7:...

Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.25.2015 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 3 000,00 zł trzy tysiące złotych Termin składania ofert: 2015-06-18 Przedmiot zamówienia: budownictwo - wodne i kanalizacyjne CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.26.22.20-9; 71.32.00.00-7 Które...