Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.40.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 4000,00 zł Termin składania ofert: 16.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45100000-8; 45430000-0; 45453000-7; 45300000-0; 45330000-9; 45342000-6; 45310000-3. Które...

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2017/2018

Znak sprawy: ZPI.271.38.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 02.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.62.00.00-9; 90.63.00.00-2; 90.61.20.00-0; 09.11.30.00-4; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi we wsi Pożdżenice

Znak sprawy: ZPI.271.37.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 10 000,00 zł Termin składania ofert: 04.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45233251-3; 45233200-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.32.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 2 000,00 zł Termin składania ofert: 03.10.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45233142-6 Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia...

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w drodze gminnej od ul. Żeromskiego do ul. Cegielnianej w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.30.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 30 000,00 zł Termin składania ofert: 21.09.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; 45.10.00.00-8; 45.23.11.10-9; 45.23.13.00-8; 45.23.00.00-8;...

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.28.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 11.09.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 4 Informacja...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 sierpnia 2017 r. - Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

Znak sprawy: ZPI.271.27.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 04-09-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 28 lipca 2017 r. - Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.25.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 17.08.2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 3 Informacja...

Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

Znak sprawy: ZPI.271.23.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 07-08-2017 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja...

Remont drogi gminnej – ulicy Lubelskiej w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.22.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 5 000,00 zł Termin składania ofert: 07-08-2017 godzina 11:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 45.00.00.00-7; 45.23.32.51-3; 45.23.32.00-1; Które postępowanie w tej sprawie: 2 Informacja...