Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.43.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont drogi gminnej w miejscowości Pawłowa

Znak sprawy: ZPI.271.42.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.41.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.40.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2017/2018

Znak sprawy: ZPI.271.38.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Remont drogi we wsi Pożdżenice

Znak sprawy: ZPI.271.37.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych w Gminie Zelów

Znak sprawy: ZPI.271.32.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w drodze gminnej od ul. Żeromskiego do ul. Cegielnianej w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.30.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Znak sprawy: ZPI.271.28.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 17 sierpnia 2017 r. - Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wola

Znak sprawy: ZPI.271.27.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: