Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROFILOWANIE NAWIERZCHNI DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY ZELÓW

Znak sprawy: ZPI.271.22.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ZPI.271.23.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Podstawa prawna: Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U.UE. L 315/1 z dnia 3 grudnia 2007r.) oraz Rozporządzenie...

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Wygiełzowie

Znak sprawy: ZPI.271.18.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Modernizacja - remont drogi Kolonia Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.12.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.10.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI NOWA WOLA

Znak sprawy: ZPI.271.7.2019 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane