Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 16 lutego 2017 r. - Naprawa dróg gminnych na terenie gminy Zelów w roku 2017

Znak sprawy: ZPI.271.1.2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam&

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych

Znak sprawy: ZPI.271.34.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam

Utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej

Znak sprawy: ZPI.721.28.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2016/2017

Znak sprawy: ZPI.271.29.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.20.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam