Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: ZPI.271.35.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługa Wysokość wadium: 0,00 zł Termin składania ofert: 2016-12-06 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 60.11.20.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu...

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Zelów oraz jednostek organizacyjnych

Znak sprawy: ZPI.271.34.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: dostawa Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-12-06 godzina 10:00 CPV Przedmiotu Zamówienia: 09300000-2 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono składanie ofert częściowych: NIE Liczba...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Znak sprawy: ZPI.271.33.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 20.000,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-12-05 godzina 10:00 Przedmiot zamówienia: usługi pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000; 90520000 Które...

Utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej

Znak sprawy: ZPI.721.28.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 10.000,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-11-10 godzina 10:00 Przedmiot zamówienia: utwardzenie terenu CPV Przedmiotu Zamówienia: 45000000-7; 45233251-3; 45233200-1; 45316100-6 Które...

Zimowe utrzymanie dróg lokalnych i gminnych w sezonie 2016/2017

Znak sprawy: ZPI.271.29.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-10-28 Przedmiot zamówienia: odśnieżanie CPV Przedmiotu Zamówienia: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.20.00-0, 9011300-4 Które postępowanie...

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Znak sprawy: ZPI.271.23.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-07-28 Przedmiot zamówienia: usługi transportowe CPV Przedmiotu Zamówienia: 60.11.20.00-6 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Dostawa oleju opałowego do kotłowni miejskiej w zelowie

Znak sprawy: ZPI.271.20.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-06-29 Przedmiot zamówienia: usługi pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 09.00.00.00-3 Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy dopuszczono...

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta i gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.13.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-05-16 Przedmiot zamówienia: usługi pozostałe CPV Przedmiotu Zamówienia: 98380000-0; 85200000-1; Które postępowanie w tej sprawie: 1 Czy...

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zelów w latach 2016-2017

Znak sprawy: ZPI.271.7.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium: 30 000,00 zł trzydzieści tysięcy złotych Termin składania ofert: 2016-05-05 Przedmiot zamówienia: usługi porządkowe (sprzątanie) CPV Przedmiotu Zamówienia: 90000000; 90500000; 90510000;...

Profilowanie nawierzchni dróg na terenie gminy Zelów oraz uzupełnianie nierówności nawierzchni gruzem betonowym oraz destruktem asfaltowym

Znak sprawy: ZPI.271.14.2016 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium: 0,00 zł złotych Termin składania ofert: 2016-05-04 Przedmiot zamówienia: budownictwo - drogi i mosty CPV Przedmiotu Zamówienia: 45 23 31 42-6 Które postępowanie w tej sprawie: 2 Czy...