Zamówienia publiczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Łobudzice

Znak sprawy: ZPI.271.33.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Zelów w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ZPI.271.31.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: usługi Wysokość wadium:

Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych w Zelowie – II etap

Znak sprawy: ZPI.271.25.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.29.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.23.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym

Znak sprawy: ZPI.271.21.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia:

Remont budynku OSP w Grabostowie

Znak sprawy: ZPI.271.18.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Wysokość wadium:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.17.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam

Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach o klatkę schodową wraz z szybem windowym

Znak sprawy: ZPI.271.11.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Zelów oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt

Znak sprawy: ZPI.271.13.2018 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Rodzaj zam