Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXII/220/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Zelów przedszkoli publicznych

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 24 w dniu 3 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr XXII/218/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 23 w dniu 3 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr XXII/217/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 22 w dniu 3 stycznia 2017 roku

Uchwała Nr XXI/214/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miejskiej

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5797 w dniu 29 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5604 w dniu 16 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr XXI/209/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 5603 w dniu 16 grudnia 2016 roku

Uchwały Nr XXI/208/2016 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2017 rok

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 600 w dniu 26 stycznia 2017 r.