Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia zasad dotyczących gospodarowania świetlicą wiejską w Ignacowie.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2554 w dniu 26 kwietnia 2019 roku