Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 r.

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4319 w dniu 30 lipca 2019 roku

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutów Sołectw.

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2560 w dniu 26 kwietnia 2019 roku. Zmieniona Uchwałą Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwala została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 2642 w dniu 30 kwietnia 2019 roku. Uchwała została uchylona Uchwałą Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.