Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zelów na 2019 r. z 27 grudnia 2018 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod. poz 1166 w dniu 28 stycznia 2019 roku