Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 7226 w dniu 19 grudnia 2019 roku

Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej z 27 czerwca 2919 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4352 z 2 sierpnia 2019 r. Uchwała uchyliła Uchwałę VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała Nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany Statutów Sołectw z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 4351 w dniu 2 sierpnia 2019 roku. Uchwala zmieniła Uchwałę Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutów Sołectw.

Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Zelowie w sprawie zmiany w budżecie Gminy Zelów na 2019 rok z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 6595 w dniu 6 grudnia 2019 roku